Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205MDPP3 Z 1 2 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti se aktivně podílejí na společné práci směřující k jevištnímu tvarování – od tématu/námětu přes budování příběhu a postav, jejich hereckému ztvárnění k tvarování a fixování jednotlivých scén. Cílem je praktická zkušenost s inscenačními postupy v dětském či studentském divadelním souboru. V jednotlivých lekcích se pracuje s různými typy předloh (nabídka pedagoga i náměty studentů), dochází ke společnému hledání možností jevištní realizace a praktickému ověřování. V druhé části semestru se studenti hlouběji zaměří na společně vybranou předlohu a možnosti jejího inscenování (propojování, fixace, temporytmus, reprízování).

V předmětu mohou studenti využít dovednosti a znalosti získané v předmětech Základy dramaturgie, Úvod do scénografie I, Literatura pro děti a mládež, Herecká výchova a metodika herecké práce, Hlasová výchova, Pohybová výchova, Psychologie a dramatická výchova.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, dále studenti na základě vybrané předlohy, příp. hotového scénáře pro dětské či studentské divadlo, připraví a v lekci realizují několik variant (minimálně 3) jejich možného jevištního ztvárnění.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů