Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PDIR1 Z 1 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Nina MARTÍNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu se studenti seznamují s nejrůznějšími typy lekcí dramatické výchovy v praxi. Účastí v hrách, cvičeních a improvizacích pronikají do podstaty dramatické výchovy a poznávají její výchovně vzdělávací význam. Zároveň se seznamují s metodickými postupy výstavby jednotlivých typů lekcí. Na základě získaných zkušeností se naučí naplánovat lekci dramatické výchovy tak, aby sladili námět se zvolenými aktivitami a vhodně formulovali cíle. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

I. semestr:

Obsah kurzu:

Cíle a úkoly:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity během výuky a docházky (min. 75 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů