Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSDP3 ZK 5 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět je zaměřen na drama ve vzdělání, které využívá různorodé dramatické techniky/konvence ke zkoumání fiktivních situací a příběhů a je založeno na principu tematicky provázaných větších hrových celků. Praktická činnost (studenti jsou účastníky dramatu) je doplňována výkladem základních pojmů a postupů a reflektivními způsoby práce. Kurz je koncipován jako třísemestrální – v prvním semestru je kladen důraz na reflektovaný zážitek z účasti v programu propojený s teoretickými vstupy a učebními úkoly, ve druhém na skupinovou práci pod supervizí pedagoga, ve třetím na realizaci studenty vytvořených projektů a jejich reflexi.

Tematický okruh 3. semestru:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

příklady strukturovaných dramat dostupné v čas. Tvořivá dramatika, http://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě realizace vlastního dramatu se skupinou, písemné reflexe a návrhu variantních posunů a změn v novém scénáři lekce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů