Integrativní psychosomatická dílna 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205IPDP1 zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Těžištěm tohoto předmětu je rozvíjení osobnostní a psychofyzické vybavenosti směřující k celkové komunikační mohoucnosti a múzičnosti, ověřování možností vzájemné interakce hlasu a pohybu na cestě k autenticitě i spontaneitě projevu jedince a jeho múzické, tedy i osobnostní kultivaci.

Student hledá a získává tělové zkušenosti a využívá je jako impulzy k přirozenému hlasotvornému projevu a využívá hlasové projevy jako inspiraci pro pohyb.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura::

Doporučené zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 80 %), aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů