Pohybová výchova s metodikou 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205POMP3 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je aktivní účast studentů ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování, které jsou předpokladem pro rozvoj přirozeného pohybu s respektem k věkovým a osobnostním specifikům dětí. Studenti se seznámí s vyučovací formou zejména prostřednictvím hry, technického cvičení a vedené improvizace.

Student bude veden k samostatnému uvažování i skrze teoretické analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat dané téma z různých pohledů, zkušeností a možností.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 225, [2] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. 2. vyd. Praha: SPN, 1980. 144 s.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 80 %), aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky, seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů