Psychologie a dramatická výchova 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSYP3 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz předmětu psychologie a jejího praktického využití pro pedagoga dramatické výchovy obsahuje jak přehled psychologie, uspořádání a porozumění psychologické terminologii, obeznámení se základními psychologickými směry, jejich paradigmaty a přínosem, psychologickými disciplínami (vývojová psychologie, sociální psychologie atd.), tak část sebezkušenostní, psychologické testy a dotazníky, metody dramaterapie a na tělo zaměřené psychoterapie.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatečnou orientaci v předmětu psychologie pro potřeby jejich pedagogické praxe.

Předmět je koncipován jako třísemestrální.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě zkoušky z vývojové psychologie s rozpravou nad seminární prací (z předchozího semestru) a testem porozumění základním psychologickým fenoménům a konceptům.

Další požadavky na studenta: empatie a schopnost kooperovat v různě velkých skupinách, základní znalosti z obecné psychologie a pedagogiky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů