Literatura pro děti a mládež 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205LITP1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům orientaci v základních žánrových oblastech literatury pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly. Na základě interpretace konkrétních uměleckých textů se posluchači seznamují s tím, v čem spočívá specifičnost literatury pro děti a mládež, zabývají se problematikou funkcí ve vztahu k tvorbě pro děti a mládež, intencionální a neintencionální četbou dětí a mládeže a vztahem mezi literaturou pro děti a mládež a dramatickou výchovou.

Cílem je vést posluchače:

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti při diskuzích, přednesení referátů o nové produkci pro děti a mládež s důrazem na jejich dramatickovýchovný či divadelní potenciál.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů