Herecká propedeutika 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEPP3 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana SOBKOVÁ

Obsah

Jak hereckou výchovu, tak pohybovou či hlasovou lze chápat jako cestu k témuž cíli – k dosažení uvědomělé rovnováhy v psychosomatické rovině posluchačovy osobnosti.

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Je psychosomatického, převážně komunikačního charakteru, komunikace nonverbální je doplňována a nahrazována komunikací verbální. Jde o rozvoj fantazie, tvořivosti, sebeuvědomění, to vše na základě improvizací a příslušných cvičení. Obsahem kurzu jsou herecká zadání s cílem poznání tezí: diletantismus, představivost, jevištní pozornost a soustředění. Studenti se seznamují se základy herecké improvizace, koncentrace, vnitřní aktivity a angažovanosti.

Obsah – 3. semestr:

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Úspěšná klasifikace předmětu 205HEPP3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 205HEVVP

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace dovedností formou otevřené hodiny, písemné reflexe a sebereflexe studia.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů