Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PDIR3 ZK 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět, v němž se studenti seznamují s nejrůznějšími typy lekcí dramatické výchovy v praxi. Účastí v hrách, cvičeních a improvizacích pronikají do podstaty dramatické výchovy a poznávají její výchovně vzdělávací význam. Zároveň se seznamují s metodickými postupy výstavby jednotlivých typů lekcí. Na základě získaných zkušeností se naučí naplánovat lekci dramatické výchovy tak, aby sladili námět se zvolenými aktivitami a vhodně formulovali cíle. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

III. semestr:

Zkouška. Každý ze studentů uskuteční jednu lekci dramatické výchovy, kterou vede se skupinou spolužáků. Námět lekce si volí samostatně. Plán obsahuje popis jednotlivých kroků s odůvodněním, proč jsou zařazeny, jaké jsou cíle jednotlivých úseků i celé lekce, na co se zaměřují a jaké dovednosti rozvíjejí v rovině osobnostního, sociálního, věcného a divadelně-dramatického učení. Po skončení lekce skupina společně reflektuje průběh hodiny. Student, který vedl lekci, může hodnotit sám sebe, obhájit použité metody, postupy… Účastníci mohou doporučit změny v postupu, užití metod atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 75 %), aktivity, vedení vlastní lekce, písemného zápisu vlastní lekce, který obsahuje: plán – přípravu lekce; záznam o skutečném průběhu lekce – co z plánu bylo vynecháno, co bylo zařazeno mimo plán, ... ; reflexi / úvahu – záznam hodnocení lekce studenty, co se podařilo, co by se dalo zlepšit, eventuální obhajoba použitých metod a postupů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů