Scénická hudba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SCHP2 ZK 2 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOLAFA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači se seznámí s funkcí zvukově hudebního plánu v dramatickém díle. Využívají reprodukované zvuky a hudbu, dále zvuky a hudbu vytvářené hrou na tělo, rekvizitou, na hudební nástroj, vokálním projevem či syntézou zvuků a hudby reprodukované a „živě“ vytvářené. Posluchači se orientují v různých stylech hudby, hudebních formách a v možnostech jejich uplatnění v dramatickém díle, divadelním tvaru a dramatických hrách či improvizacích. Individuálně pro vytvoření audio nahrávky vyberou vhodný text pro posluchače ve věku od 5 do 9 let a ve skupinové spolupráci následně ze všech textů vyberou jeden, který přepracují tak, aby mohl být text zvuky a hudbou ilustrován (prostor, postavy, děj). Dále studenti vytvoří zvukově technického scénáře a pracují na interpretaci díla (nastudování). Závěrečným výstupem je pořízení live nahrávky v nahrávacím studiu DAMU, kde se zároveň studenti seznámí se základy studiové techniky. Důležitým výstupem je zkušenost při tvorbě zvukově technického scénáře a nastudování s ohledem na rozdílné hudebně rytmické dovednosti jednotlivých členů skupiny.

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět seznamuje posluchače s možnostmi, které má hudba a zvukový plán jako jedna ze složek divadelního tvaru. Obsah předmětu je modelován také podle potřeb a zájmu posluchačů a s ohledem na jejich divadelní praxi s dětmi a mládeží. Předmět je koncipován jako dvousemestrální.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOLAFA, Jiří. O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1989. 16 s.

Literatura pro děti ve věku od 5 do 9 let dle vlastního výběru.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vytvoření audio nahrávky – ozvučení čteného textu – na zvukovém nosiči a písemné reflexe tvorby nahrávky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů