Ročníková práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ROCP ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem pro studenty je uvést do přehledného systému svoje dosavadní poznatky o praxi oboru, získané jak studiem (včetně předchozího), tak praxí, hledat a zformulovat oborová témata související s individuálním zájmem nebo potřebou studenta v kontextu studia a praxe, stanovit cíle a pojmenovat je v odborném textu, získat zevrubný vhled do domácí a dílčí vhled do zahraniční oborové literatury, vyhledat zdroje odpovídající zvolenému tématu a odpovídajícím způsobem je využít ve vlastním odborném textu.

Obsahy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Soupis základní studijní literatury pro výběr publikační opory pro zpracování tématu:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemné práce – odborný text vztahující se ke zvolenému tématu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů