Přednes 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PRED1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět nabízí studentům, budoucím učitelům dramatické výchovy, získání vlastní zkušenosti s přípravou recitátora a s prací s prozaickými a veršovanými texty. Každý student si vyzkouší postup práce sólového recitátora na textu. Prostor je věnován jak technice mluveného projevu (tady navazuje na předmět Hlasová výchova), tak vlastnímu tvořivému procesu, v němž se může každý přednašeč projevit jako tvořivá osobnost. Výuka je koncipována jako cesta od budování zázemí recitátorovy přípravy k interpretaci textu.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální.

I. semestr

Obsah kurzu:

Příklady probíraných témat:

Cíle a úkoly: Poznat a uvědomit si zákonitosti mluveného projevu a na vlastním prožitku si vyzkoušet improvizované vyprávění a přednes prózy. Seznámit se s pracovními postupy při přípravě mluveného projevu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 75 %) a aktivity v seminářích.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů