Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PPZP1 Z 4 česky zimní

Garant předmětu

Ivana SOBKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe ve studiu dramatické výchovy je koncipována a realizována tak, aby tvořila součást učebního plánu všech ročníků studia. Předmět Praxe III – závěrečný projekt završuje linii předmětů, v nichž studenti pracují na budování svého stylu výuky.

Samostatný projekt může mít jednu z těchto podob:

  1. inscenace s dětským nebo středoškolským souborem;
  2. interní dramatickovýchovný projekt v rozsahu nejméně 8 lekcí (event. 2 projekty - každý v rozsahu alespoň 4 lekcí - podle charakteru skupiny);
  3. dílna v rozsahu nejméně dvou celých dnů;
  4. inscenace divadla ve výchově a vzdělávání, divadlo fórum nebo jiný typ interaktivní produkce se zaměřením na děti nebo středoškolskou mládež.

Příprava a realizace samostatného dramatickovýchovného projektu má tyto fáze:

  1. Výběr typu projektu.
  2. Shromažďování materiálů.
  3. Koncipování a plánování projektu; konzultování projektů kolegů.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě systematického vedení vlastní skupiny dětí nebo mládeže, aktivní účasti v diskuzích, přípravy projektu a vypracování seminární práce – záznam přípravy projektu – a její obhajoby v rámci semináře nebo při individuální konzultaci.

Během semestru je vyžadována samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů