Kapitoly z teorie literatury 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KAPP1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na ty oblasti teorie literatury, které jsou důležité pro pedagoga dramatické výchovy. Předmět kombinuje praktické činnosti s přednáškami s důrazem na kontextové vazby. Smyslem předmětu je orientovat posluchače v základních okruzích a problémech teorie literatury obecně a teorie literatury pro děti a mládež speciálně, rozvíjet schopnosti a dovednosti rozpoznávat a analyzovat prostředky a postupy, které má k dispozici autor uměleckého textu, rozvíjet schopnosti interpretovat literární dílo, jeho strukturu a orientovat se ve všech jeho vrstvách, rozpoznat hodnoty literárního díla a možnosti, které nabízí tvořivému pedagogovi při práci s dětmi a mládeží, otvírat cesty k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách důležitých zejména pro literaturu pro děti a mládež.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity v diskuzích na seminářích, přednesení referátu o nových knihách pro děti a mládež.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů