Divadelní projekt I

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DPPRA ZK 4 60 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 55 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš BERGMAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš BERGMAN, Michaela VÁŇOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Divadelní projekt je integrujícím předmětem, navazujícím a rozvíjejícím vědomosti a dovednost, získané z divadelně praktických a divadelně teoretických předmětů.

Posluchači poznávají specifika dramaturgické, herecké a režijní práce jak z pozice režírovaného, tak režírujícího, a to v neustálém pohybu mezi konkrétní prací a její teoretickou reflexí.

Předmět je završen drobnějším divadelním tvarem, jehož základem je vlastní krátký posluchačův text.

V postupných krocích každý posluchač pod vedením pracuje na tvorbě scénáře a jeho proměně do divadelního tvaru.

Smyslem společné práce je zprostředkovat studentům vlastní zážitek vznikání divadelní inscenace ve všech fázích.

Cílem projektu je zpřístupnit základy divadelních dovedností v celé šíři divadelní práce.

V případě potřeby může dojít k propojení předmětů Základy dramaturgie 1, Herecká propedeutika 2, Výtvarně divadelní propedeutika 2 a Úvod do scénografie I (návrh textu, dramaturgicko-režijní koncepce a výtvarného řešení projektu). Míra propojení těchto předmětů s divadelním projektem je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastního malého divadelního tvaru - monodrama.

Další požadavky na studenta: samostatná příprava základní textové podoby projektu a výchozí dramaturgicko-režijní koncepce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů