Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205MDPP1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ivana SOBKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana SOBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti se seznámí se strategiemi a metodami při práci s dětským a studentským souborem v souvislosti s poznatky vývojové psychologie v oblasti budování skupiny a základních hereckých dovedností.

V předmětu mohou studenti využít dovednosti a znalosti získané v předmětech Praktikum dramatické výchovy – Dramatické hry a improvizace, Herecká propedeutika, Psychologie a dramatická výchova, Hlasová výchova, Pohybová výchova, Základy dramaturgie.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a seminární práce (vývojová psychologie a inscenační práce s dětským kolektivem; vývojová specifika při dramatickovýchovné práci s dětmi a mládeží) a její ústní prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů