Úvod do studia dramatické výchovy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205UVDVP Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Jednosemestrální kurz je zaměřen na uvedení posluchačů do problematiky dramatické výchovy, skladby studia a nejdůležitějších pojmů oboru. Vychází z předchozí praxe a vzdělání posluchačů v konkrétním ročníku a podle toho se obměňuje.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, stanovení tématu ročníkové práce a jeho obhajoby na základě základní orientace v oboru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů