Pohybová výchova s metodikou 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205POMP1 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výuku tvoří zejména kontaktní část, která směřuje k plnému pochopení a vědomému rozvíjení pohybového potenciálu vlastního těla. Ve výuce je kladen důraz na osvojení si osobnostní a psychofyzické vybavenosti, kde si student ověřuje, hledá a získává tělové zkušenosti a využívá je k přirozenému pohybovému projevu.

Cílem předmětu je rozvoj samostatného tvůrčího uvažování formou praktického využití znalostí a dovedností z anatomie v pohybu, zážitkové zkušenosti s dotekem, hmotou i konstrukcí vlastního těla.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 225, [2] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. 2. vyd. Praha: SPN, 1980. 144 s.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky, docházky min. 80 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů