Pedagogika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PEDP1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Anna TOMKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna TOMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Východiskem pro koncipování předmětu je zejména osobnostní pojetí vzdělávání, pedagogický konstruktivismus a pojetí pedagoga jako reflektivního praktika.

Obsahem výuky předmětu jsou vybraná témata z filozofie výchovy, obecné, sociální a komparativní pedagogiky, dějin pedagogiky, obecné didaktiky a psychodidaktiky.

Cílem výuky předmětu je poskytnout základní orientaci v oboru pedagogika a její terminologii, rozvíjet pedagogické myšlení zejména mapováním širšího pedagogického kontextu dramatické výchovy, kladením otázek a vědomým hledáním souvislostí mezi teorií a praxí přispět k utváření vlastního pojetí výchovně-vzdělávací práce.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Elektronické zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů