Hlasová výchova s metodikou 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HLMP3 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět umožňuje používat hlasotvornou vybavenost v souvislosti s uměleckým záměrem. Rozvíjí a uplatňuje schopnost metodického myšlení v daném oboru.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, zpracování zadaných úkolů během výuky, písemného vypracování lekce na dané téma, docházky (min. 80 %) a zkoušky – realizace vlastního projektu se skupinou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů