Hlasová výchova s metodikou 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HLMP3 ZK 2 1CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vendula HOLČÁKOVÁ, Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět umožňuje používat hlasotvornou vybavenost v souvislosti s uměleckým záměrem. Rozvíjí a uplatňuje schopnost metodického myšlení v daném oboru.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, zpracování zadaných úkolů během výuky, písemného vypracování lekce na dané téma, docházky (min. 80 %) a zkoušky – realizace vlastního projektu se skupinou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů