Povinně volitelné předměty - skupina 1

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
205DPVP Divadelní projekt volitelně česky Z 2 3DT Z 2 3DT
205HEVVP Herecká výchova volitelně česky Z 1 2DT Z 1 2DT
205HVVP Hlasová výchova volitelně
 
česky Z 1 2CT Z 1 2CT Předmět není vypsán
205PVVP Pohybová výchova volitelně
 
česky Z 1 2CT Z 1 2CT Předmět není vypsán
205SPPP Skupinový přednesový projekt česky Z 1 2DT Z 1 2DT