Herecká výchova volitelně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVVP Z 1 2DT česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Jak hereckou výchovu, tak pohybovou či hlasovou lze chápat jako cestu k témuž cíli – k dosažení uvědomělé rovnováhy v psychosomatické rovině posluchačovy osobnosti.

Herecká výchova volitelně navazuje a rozvíjí dovednosti získané v kurzech Herecká propedeutika a Herecká výchova a metodika herecké práce. Vede studenta k rozvoji autorské práce v oblasti herectví. Obsah kurzu se přizpůsobuje cílům skupiny a jednotlivých studentů, pedagog kurzu je v této fázi již spíše supervizorem studentovy individuální nebo skupinové autorské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastní tvorby před diváky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů