Herecká výchova volitelně

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVVP zápočet 1 2 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš BERGMAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Podmínkou zápisu na předmět 205HEVVP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 205HEPP3

Obsah kurzu

Jak hereckou výchovu, tak pohybovou či hlasovou lze chápat jako cestu k témuž cíli – k dosažení uvědomělé rovnováhy v psychosomatické rovině posluchačovy osobnosti.

Herecká výchova volitelně navazuje a rozvíjí dovednosti získané v kurzech Herecká propedeutika a Herecká výchova a metodika herecké práce. Vede studenta k rozvoji autorské práce v oblasti herectví. Obsah kurzu se přizpůsobuje cílům skupiny a jednotlivých studentů, pedagog kurzu je v této fázi již spíše supervizorem studentovy individuální nebo skupinové autorské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastní tvorby před diváky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů