Hra s předmětem a loutkou 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HRAP1 Z 1 1DT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti v této tvořivé dílně rozvíjejí, formou improvizací a loutkohereckých etud, svou citlivost a vnímání možností metaforického využití předmětů na jevišti. Studenti zkoumají prakticky vlastnosti předmětů (tvar, zvuk, barva, atd.) a z toho plynoucí možnosti přenášení významů, hledáním metafor rozvíjejí svou fantazii.

Studenti v tomto předmětu mohou využít a rozvinout zkušenosti z předmětu Výtvarně dramatická propedeutika.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace mini etud s předmětem (rekvizita, zástupná rekvizita, jevištní postava – loutka).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů