Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZDVP ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej KOHOUT, Vojtěch LÖFFELMANN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět prohlubuje poznatky o struktuře oboru a jeho možnostech, o jeho cílech, metodách, technikách a formách. Smyslem předmětu je:

Učivo o teorii dramatické výchovy je průběžně zasazováno do historického kontextu, takže posluchač získá přehled o základních etapách vývoje dramatické výchovy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v diskuzích na seminářích, prezentace na základě prostudované literatury a pramenů, vypracování seminární práce.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů