Praxe I - observační 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205POBP2 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK, Michaela VÁŇOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe ve studiu dramatické výchovy je koncipována a realizována tak, aby tvořila součást učebního plánu všech ročníků studia. Náplní předmětu Praxe I - observační jsou náslechy a podle vyspělosti posluchačů také asistování u zkušených pedagogů v praxi.

Předmět obsahuje:

  1. Průběžné a systematické (několikanásobné) náslechy u zkušených učitelů dramatické výchovy na různých typech škol a s různými skupinami dětí a mládeže od předškolních zařízení přes ZŠ a SŠ až po zařízení volnočasová, především ZUŠ, centra volného času, ale i další instituce, které nabízejí edukační programy dramatickovýchovného charakteru – divadla, muzea, galerie, knihovny.
  2. Asistování u zkušených učitelů dramatické výchovy v různých typech škol pro méně zkušené posluchače.
  3. Semináře, v nichž se poznatky ze zápisů a pozorování studentů konfrontují s učivem, zejm. z didaktiky dramatické výchovy.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vypracování seminární práce – záznamů alespoň tří lekcí tří různých pedagogů –, jejíž součástí jsou analýzy lekcí dramatické výchovy zaznamenaných v různých školských i mimoškolních zařízeních.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskuzích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů