Diplomový seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DISP1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je připravit posluchače k volbě tématu práce a jejímu zpracování.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v semináři a referátu o vybrané obhájené bakalářské práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů