Hudebně rytmická výchova 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HUDP1 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš KOLAFA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Semestr je primárně zaměřen na osobní rozvoj hudebních dovedností posluchače, který zvládne základní orientaci v notovém záznamu, bude rozvíjet své tempové a rytmické cítění prostřednictvím hudebně rytmických her a notového záznamu, naučí se hrát na zobcovou flétnu v rozsahu c1–d2, pozná zákonitosti souborové hry, dokáže zařazovat hudební nástroje do soustavy hudebních nástrojů, určovat lidské hlasy, rozpoznat je dle poslechu a dle hudebních ukázek rozpoznat hudební tělesa. V teoretické i praktické rovině bude využívat stupnice, intervaly a akordy. V oblasti dovednostní do výše svého talentu hudebně rytmických předpokladů interpretuje melodii a rytmus a v oblasti teoretické dle obsahu kurzu. Posluchač zvládne základní způsoby a metody nácviku rytmu a melodie věkových skupin žáků v rozsahu od 5 do 18 let.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Základním cílem předmětu v rovině teoretické je orientace v základech hudební nauky a obecně historický přehled vývoje hudby. V poloze dovednostní posluchač zvládne v elementární podobě hru na zobcovou flétnu a využije svých schopností hry na další hudební nástroje a pěveckých zkušeností v souborové hře. Předmět je koncipován jako dvousemestrální.

Semestr je primárně zaměřen na osobní rozvoj hudebních dovedností posluchače.

Tematické okruhy:

Základní hudební pojmy:

Notopis:

Stupnice:

Intervaly:

Akordy:

Časový prostor hudby:

Barevný prostor hudby:

Hra na nástroj:

Zpěv:

Posouzení vhodnosti skladby pro děti různých věkových skupin podle partitury.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Studijní pomůcka:

Hodnoticí metody a kritéria

Práce studentů je završena samostatnou hudebně dovednostní prací – zvládnutím hudební teorie (test) a hrou na zobcovou flétnu.

Další požadavky na studenta: aktivní zapojení do výuky, docházka (min. 75 %), vlastní hudební nástroj (zobcová sopránová flétna).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů