Herecká výchova a metodika herecké práce 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVP3 ZK 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš BERGMAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se zorientuje v prostoru herecké akce na základě úryvku dramatického textu, v základních rysech charakterizuje hereckými prostředky postavu, vybuduje si partituru hereckých impulsů, které mu umožní organicky existovat v autorem zadané, uměle vytvořené jevištní skutečnosti.

Z vlastní praxe vyvozuje student metodické principy pro práci se skupinou.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Herecká výchova navazuje na zkušenosti z předmětu Herecká propedeutika - po období improvizačního rozehrávání se směřuje k základům vědomého budování herecké postavy a strukturace herecké akce, od budování autorské akce k herecké analýze daného dramatického textu a “vrůstání” do okolností daných autorem. Studenti získávají základy budování uvědomělé herecké techniky. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

Tématické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce v hodinách, domácích příprav, předvedení jednoho či více dramatických úryvků v rámci klauzur katedry a písemné seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů