Herecká výchova a metodika herecké práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVP3 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Herecká výchova navazuje na zkušenosti z předmětu Herecká propedeutika - po období improvizačního rozehrávání se směřuje k základům vědomého budování herecké postavy a strukturace herecké akce, od budování autorské akce k herecké analýze daného dramatického textu a “vrůstání” do okolností daných autorem. Studenti získávají základy budování uvědomělé herecké techniky. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

Tématické okruhy:

Výsledky učení

Student se zorientuje v prostoru herecké akce na základě úryvku dramatického textu, v základních rysech charakterizuje hereckými prostředky postavu, vybuduje si partituru hereckých impulsů, které mu umožní organicky existovat v autorem zadané, uměle vytvořené jevištní skutečnosti.

Z vlastní praxe vyvozuje student metodické principy pro práci se skupinou.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce v hodinách, domácích příprav, předvedení jednoho či více dramatických úryvků v rámci klauzur katedry a písemné seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů