Literatura pro děti a mládež 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205LITP2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět zprostředkovává posluchačům orientaci v základních žánrových oblastech literatury pro děti a mládež a seznamuje je s klíčovými osobnostmi a díly. Na základě interpretace konkrétních uměleckých textů se posluchači seznamují s tím, v čem spočívá specifičnost literatury pro děti a mládež, zabývají se problematikou funkcí ve vztahu k tvorbě pro děti a mládež, intencionální a neintencionální četbou dětí a mládeže a vztahem mezi literaturou pro děti a mládež a dramatickou výchovou.

Cílem je vést posluchače:

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v diskuzích, referátů o nové produkci pro děti a mládež s důrazem na jejich dramatickovýchovný či divadelní potenciál, vypracování seminární práce, jejíž téma si zvolí a zformuluje posluchač sám.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů