Integrativní psychosomatická dílna 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205IPDP2 Z 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL, Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Těžištěm tohoto předmětu je další rozvíjení osobnostní a psychofyzické vybavenosti směřující k celkové komunikační mohoucnosti a múzičnosti, ověřování možností vzájemné interakce hlasu a pohybu na cestě k autenticitě i spontaneitě projevu jedince a jeho múzické, tedy i osobnostní kultivaci.

Student ověřuje, hledá a získává tělové zkušenosti a využívá je jako impulzy k přirozenému hlasotvornému projevu a využívá hlasové projevy jako inspiraci pro pohyb.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura::

Doporučené zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 80 %), aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky a seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů