Komunikace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KOMP Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef VALENTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen k tematice komunikace jako formy sdělování. A to ve třech úrovních. První se týká divadla a dramatu, resp. edukačního dramatu jako (instrumentů) komunikace, druhá se týká základních témat teorie a praxe komunikace bez ohledu na jejich vazbu k divadlu (definice jevů), třetí pak specifik pedagogické komunikace – komunikace se žáky, studenty, klienty atd. Kurz staví na shrnování zkušeností z předcházejících předmětů a z předcházející praxe. Zahrnuje i vlastní praktické aktivity a řízené vytváření zkušenosti přímo v předmětu.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivního zapojení do praktických aktivit, docházky (min. 75 %), seminární práce (zpracování vybraného komunikačního tématu).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů