Didaktika dramatické výchovy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DDVP1 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je vybavit posluchače šíří poznatků o vyučování dramatické výchovy a vytvořit příležitost pro jejich praktickou aplikaci do podoby projektů pro konkrétní skupinu, které studenti zrealizují a následně didakticky vyhodnotí.

Kurz vybavuje posluchače celou šíří poznatků o vyučování dramatické výchovy ve všech jejích formách, vede je k uvědomělému a cílevědomému zacházení s praktickými zkušenostmi, k formulování a pojmenovávání všech složek a částí odbornosti učitele dramatické výchovy. Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální, od teoretických poznatků rozložených ve dvou semestrech přecházejí studenti k praktické aplikaci do podoby skupinových dramatickovýchovných projektů a jejich realizaci. Závěrečný semestr je věnován reflexi a evaluaci realizovaných projektů formou didaktické analýzy videozáznamů.

Tematické okruhy 1. semestru výuky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě zápočtového testu a aktivní účasti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů