Základy dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ZADP1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina SCHWARZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRNEČKOVÁ, Kateřina SCHWARZOVÁ

Obsah

Základy dramaturgie jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů z oblasti teorie dramatu a divadla, porozumění způsobům, jakými může být koncipováno dramatické a divadelní dílo a co tvoří podstatu jejich účinnosti s důrazem na praktickou dramaturgii, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce a inscenační představy a souběžné objasňování specifik oboru. Předmět zahrnuje kromě analýz textů a inscenací také různá praktická cvičení jak z oblasti práce s textem, tak z oblasti tvůrčího psaní, která studenty mají připravit na navazující předmět Dramatizátorský seminář a Divadelní projekt I a Divadelní projekt II.

Kurz je koncipován jako třísemestrální. Cílem kurzu je vybavit posluchače teoretickými poznatky a umožnit jim získat vlastní praktickou zkušenost v oblasti dramaturgické analýzy, vytváření dramaturgicko-režijní koncepce s inscenační představou a dramaturgických úprav textu.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt I. Míra propojení je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, splnění průběžných písemných úkolů a na základě vypracované závěrečné práce.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů