Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205MDPP2 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Studenti se seznamují s metodami a metodickými řadami sledujícími rozvoj konkrétních divadelních dovedností u dětí a mládeže (práce na postavě, práce s prostorem, práce s předmětem/rekvizitou, cit pro temporytmus atd.) a typy lekcí při práci s dětským a studentským divadelním souborem.

V předmětu mohou studenti využít dovednosti a znalosti získané v předmětech Praktikum dramatické výchovy – Dramatické hry a improvizace, Herecká propedeutika, Psychologie a dramatická výchova, Hlasová výchova, Pohybová výchova, Základy dramaturgie.

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a seminární práce (na základě vybrané předlohy vytvoří student metodickou řadu vedoucí k postupnému rozvoji konkrétní divadelní dovednosti).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů