Metodika přednesu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205METP ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Nina MARTÍNKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět se zabývá metodikou přednesu s dětmi a mládeží a poznání celé řady činností, kterými je možné děti pro tento obor získat. Předpokladem je znalost vývojových stádií jednotlivých věkových kategorií a také znalost dětské literatury (viz předmět Literatura pro děti a mládež). Předmět nabízí studentům, budoucím učitelům dramatické výchovy, získání zkušenosti při přípravě vlastní lekce přednesu.

Cíle a úkoly:

Pestrou a zajímavou činností vzbudit zájem studentů o literaturu, četbu, vyprávění a přednes. Seznámit se s metodami, které mohou děti i dospělé nenásilně přivést k recitaci. Projít okruhy témat, které mohou děti a mládež v souvislosti s jejich věkem zajímat a nacházet tato témata v příslušné literatuře. Podpořit vzájemnou spolupráci dvojic při přípravě přednesového textu.

Příklady probíraných témat:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, docházky (min 75%), spolupráce se skupinou, přípravy krátké lekce s využitím pracovních postupů vedoucích k přednesu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů