Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205MDPP4 ZK 4 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivana SOBKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana SOBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu se zhodnocují dovednosti a znalosti z předchozích semestrů. Studenti jsou seznámeni s různými inscenačními plány dětských a studentských představení z praxe (inscenační plány, reflexe inscenačního procesu, analýza ukázek inscenací – DVD – Děti-výchova-divadlo, Dětská scéna, Mladá scéna). Samostatně připravují dlouhodobý inscenační plán pro konkrétní dětskou či studentskou divadelní skupinu, konzultují ho a v rámci výuky zrealizují vlastní lekci vycházející z dlouhodobé koncepce.

Předmět čerpá a rozvíjí dovednosti a znalosti z předmětu Úvod do scénografie, Scénická hudba, Herecká výchova a metodika herecké práce, Hlasová výchova, Pohybová výchov , Psychologie a dramatická výchova. V případě potřeby může spolupracovat s kurzem Dramatizátorský seminář. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, vypracování dlouhodobého inscenačního plánu pro konkrétní skupinu (charakteristika skupiny a podmínek, výběr a rozbor předlohy, bodový scénář, volba inscenačních prostředků, dlouhodobý plán práce se skupinou na inscenaci v jednotlivých oblastech – osobnostní, sociální, dramatická/hlasová a pohybová průprava, herecká průprava, práce na tématu, postavě, roli, charakterizaci, rozvoj konkrétních dovedností ke zvládnutí hereckého úkolu, scénografie atd.), vypracování vlastní lekce (jako jeden z kroků vycházející z dlouhodobé koncepce/inscenačního plánu), její realizace a společné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů