Didaktika dramatické výchovy 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DDVP4 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radek MARUŠÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je vybavit posluchače šíří poznatků o vyučování dramatické výchovy a vytvořit příležitost pro jejich praktickou aplikaci do podoby projektů pro konkrétní skupinu, které studenti zrealizují a následně didakticky vyhodnotí.

Kurz vybavuje posluchače celou šíří poznatků o vyučování dramatické výchovy ve všech jejích formách, vede je k uvědomělému a cílevědomému zacházení s praktickými zkušenostmi, k formulování a pojmenovávání všech složek a částí odbornosti učitele dramatické výchovy. Kurz je koncipován jako čtyřsemestrální, od teoretických poznatků rozložených ve dvou semestrech přecházejí studenti k praktické aplikaci do podoby skupinových dramatickovýchovných projektů a jejich realizaci. Závěrečný semestr je věnován reflexi a evaluaci realizovaných projektů formou didaktické analýzy videozáznamů a analýzám dalších didaktických materiálů.

Tematické okruhy 4. semestru výuky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě ústní zkoušky nad vybranými tématy didaktiky dramatické výchovy. K ní student předloží seznam prostudované literatury, na jehož základě bude vedena rozprava.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů