Profesní etika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PREP ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej KOHOUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je uvést studenty do etické problematiky osobní i profesní. Pro studium divadla spjatého s výchovou to může být motivační i orientační zdroj. Rozpoznávat hodnoty potřebuje každý (už pro přežití v informačním chaosu), natož učitelé a divadelníci působící na ostatní lidi. Lhostejnost či skepse vůči absolutním hodnotám, které bývají v konfliktu se životem (např. v tragédii), nám znemožňují orientovat se v krizi a rozeznávat mravní hodnoty. To sice nezruší rozlišení mezi dobrým a špatným, ale uznáme-li za stejně platné jako mravní hodnoty i hodnoty pragmatické (sílu a účinnost jako to, co slouží cíli), začíná sociální rozvrat a Aristotelovo pojetí krásy a dobra v jednom mizí. V divadle však můžeme hodnoty křísit, když je vtělujeme do konfliktů a jednání, proto se zde dá v kondenzované podobě vnímat ohrožení, které v životě ignorujeme (jsme na ně zvyklí), a to na jevišti i při četbě dramat. Působivost divadla je ovšem i rizikem (zneužití pro ideologické či osobní cíle, konformní s vládnoucím smýšlením, tvorba iluzí i obav).

Studenti se učí vnímat sílu i nebezpečí divadla, vliv tvorby divadelní skutečnosti na tvůrce i na společnost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Dramata v dostupných překladech:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, docházky (min. 75%).

K závěrečnému kolokviu si student připraví výklad na vybrané téma v rozsahu 10 minut a v diskusi se spolužáky a učitelem ho doplní a obhájí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů