Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PPZP2 Z 8 česky letní

Garant předmětu

Ivana SOBKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek MARUŠÁK, Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe ve studiu dramatické výchovy je koncipována a realizována tak, aby tvořila součást učebního plánu všech ročníků studia. Předmět Praxe III – závěrečný projekt završuje linii předmětů, v nichž studenti pracují na budování svého stylu výuky.

Příprava a realizace samostatného dramatickovýchovného projektu má v druhém semestru tyto fáze:

  1. Dolaďování projektu a doplňování dalších materiálů.
  2. Konzultování projektů kolegů.
  3. Realizace projektu.
  4. Reflexe projektu.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě systematického vedení vlastní skupiny dětí nebo mládeže, aktivní účasti v diskuzích, realizace vlastního projektu.

Během semestru je vyžadována samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů