Pohybová výchova s metodikou 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205POMP2 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student realizuje jednoduchý tvůrčí pedagogický postup, ze kterého je patrno téma, záměr, nástroje a forma.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ve výuce je kladen důraz na praktické osvojení si práce s odborným materiálem, vyhledávání inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Otevírá tak cestu k tvůrčímu pedagogickému myšlení.

Cílem předmětu je ověřit si, jak z inspiračních a podpůrných zdrojů lze v jednotlivých zadaných tématech budovat jednoduchý pedagogický tvůrčí postup, ze kterého je jasně patrno téma, záměr, nástroje a forma.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 225, [2] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. 2. vyd. Praha: SPN, 1980. 144 s.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky a docházky (min. 80 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů