Pohybová výchova s metodikou 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205POMP2 Z 1 2CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student realizuje jednoduchý tvůrčí pedagogický postup, ze kterého je patrno téma, záměr, nástroje a forma.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Ve výuce je kladen důraz na praktické osvojení si práce s odborným materiálem, vyhledávání inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Otevírá tak cestu k tvůrčímu pedagogickému myšlení.

Cílem předmětu je ověřit si, jak z inspiračních a podpůrných zdrojů lze v jednotlivých zadaných tématech budovat jednoduchý pedagogický tvůrčí postup, ze kterého je jasně patrno téma, záměr, nástroje a forma.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 225, [2] s. Edice lidové umělecké tvořivosti.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. 2. vyd. Praha: SPN, 1980. 144 s.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky a docházky (min. 80 %).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů