Úvod do scénografie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SCEPB Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu se studenti hlouběji seznamují se základy scénografické disciplíny. Studenti dále zúročují poznatky a zkušeností získané v práci s materiálem a hmotou a prohlubují schopnosti divadelně a výtvarně vnímat kvalitu hmoty a prostorového uspořádání na úrovni zvoleného oboru. Výuka navazuje na přednášky v oborech divadelně teoretických a na získané dovednosti a vědomosti z oborů divadelně praktických.

Cílem je umožnit posluchačům osobní zkušenost práce s dramatickým textem z pohledu scénografa (formulování a tvorba výtvarné koncepce všech scénografických prvků, cesta od dramatického textu k prostoru dramatu) a současně zprostředkovat posluchačům základní informace o vývoji divadelního prostoru, scénografie i jejích jednotlivých prostředků (základní typologie divadelních prostorů, scénografické prostředky).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace a obhájení vlastní výtvarně režijní koncepce zadaného dramatického textu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů