Kritický seminář

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KRITP zápočet 2 50 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SCHWARZOVÁ

Obsah

Předmět rozvíjí kritické přemýšlení studentů o divadle. Studenti jsou seznamováni s odbornou terminologií a zákonitostmi stavby dramatického uměleckého díla, které nalézají a využívají při analýze vybraných inscenací, jak z nedávné divadelní minulosti (společná analýza s pedagogem sledovaných videozáznamů), tak i ze současného repertoáru (analýza společně zhlédnutých inscenací). Půjde o inscenace profesionálních i amatérských souborů a také o studentské divadlo i divadlo hrané dětmi. Součástí výuky je i aktivní účast na rozborových seminářích festivalu Dětská scéna. Současně je tak rozvíjena i divadelní představivost studentů a jejich schopnost reflexe, které budou využívat ve svých dalších tvůrčích a pedagogických aktivitách.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student je schopen poučeně reflektovat vlastní divadelní zážitek a zasazovat své poznatky do širších souvislostí divadelní tvorby.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemné seminární práce – analýza vybrané inscenace, v níž student využívá získané vědomosti a dovednosti.

Součástí výuky je i aktivní účast na rozborových seminářích festivalu Dětská scéna.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů