Kritický seminář

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KRITP Z 2 50 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 13 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen poučeně reflektovat vlastní divadelní zážitek a zasazovat své poznatky do širších souvislostí divadelní tvorby.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět rozvíjí kritické přemýšlení studentů o divadle. Studenti jsou seznamováni s odbornou terminologií a zákonitostmi stavby dramatického uměleckého díla, které nalézají a využívají při analýze vybraných inscenací, jak z nedávné divadelní minulosti (společná analýza s pedagogem sledovaných videozáznamů), tak i ze současného repertoáru (analýza společně zhlédnutých inscenací). Půjde o inscenace profesionálních i amatérských souborů a také o studentské divadlo i divadlo hrané dětmi. Součástí výuky je i aktivní účast na rozborových seminářích festivalu Dětská scéna. Současně je tak rozvíjena i divadelní představivost studentů a jejich schopnost reflexe, které budou využívat ve svých dalších tvůrčích a pedagogických aktivitách.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemné seminární práce – analýza vybrané inscenace, v níž student využívá získané vědomosti a dovednosti.

Součástí výuky je i aktivní účast na rozborových seminářích festivalu Dětská scéna.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů