Psychologie a dramatická výchova 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSYP2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Josef VALENTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin SEDLÁČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz předmětu psychologie a jejího praktického využití pro pedagoga dramatické výchovy obsahuje jak přehled psychologie, uspořádání a porozumění psychologické terminologii, obeznámení se základními psychologickými směry, jejich paradigmaty a přínosem, psychologickými disciplínami (vývojová psychologie, sociální psychologie atd.), tak část sebezkušenostní, psychologické testy a dotazníky, metody dramaterapie a na tělo zaměřené psychoterapie.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatečnou orientaci v předmětu psychologie pro potřeby jejich pedagogické praxe.

Předmět je koncipován jako třísemestrální.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace nebo seminární práce na zadané psychologické téma.

Další požadavky na studenta: empatie a schopnost kooperovat v různě velkých skupinách, základní znalosti z obecné psychologie a pedagogiky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů