Kapitoly z teorie literatury 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KAPP2 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na ty oblasti teorie literatury, které jsou důležité pro pedagoga dramatické výchovy. Předmět kombinuje praktické činnosti s přednáškami s důrazem na kontextové vazby. Smyslem předmětu je orientovat posluchače v základních okruzích a problémech teorie literatury obecně a teorie literatury pro děti a mládež speciálně, rozvíjet schopnosti a dovednosti rozpoznávat a analyzovat prostředky a postupy, které má k dispozici autor uměleckého textu, rozvíjet schopnosti interpretovat literární dílo, jeho strukturu a orientovat se ve všech jeho vrstvách, rozpoznat hodnoty literárního díla a možnosti, které nabízí tvořivému pedagogovi při práci s dětmi a mládeží, otvírat cesty k orientaci v literárních druzích, žánrech a žánrových variantách důležitých zejména pro literaturu pro děti a mládež.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování seminární práce.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů