Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova bakalářské prezenční – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Divadelní projekt I 205DPPRA ZK 4 60DS
Souborová práce 205SOPP Z 3 60DS
Minimální počet kreditů za semestr 3 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Herecká propedeutika 205HEPP1 Z 1 2CT 205HEPP2 Z 1 2CT
Hlasová výchova s metodikou 205HLMP1 Z 1 2CT 205HLMP2 Z 1 2CT
Hudebně rytmická výchova 205HUDP1 Z 1 2CT 205HUDP2 ZK 2 1CT
Kapitoly z teorie literatury 205KAPP1 Z 1 2ST 205KAPP2 ZK 2 1ST
Kritický seminář 205KRITP Z 2 50SS
Literatura pro děti a mládež 205LITP1 Z 1 2ST
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 205MDPP1 Z 1 2ST
Pedagogika 205PEDP1 Z 1 1ST
Pohybová výchova s metodikou 205POMP1 Z 1 2CT 205POMP2 Z 1 2CT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 205PDIR1 Z 1 3DT 205PDIR2 Z 2 3DT
Praxe I - observační 205POBP1 Z 1 6SS+12P 205POBP2 Z 1 6SS+12P
Profesní etika 205PREP ZK 2 1ST
Psychologie a dramatická výchova 205PSYP1 Z 2 2ST 205PSYP2 Z 2 2ST
Ročníková práce 205ROCP ZK 2
Úvod do scénografie I
 
205SCEPA Z 2 2ST
Úvod do studia dramatické výchovy 205UVDVP Z 1 1ST
Výtvarně dramatická propedeutika 205VDPP1 Z 1 2DT 205VDPP2 Z 1 1DT
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Základy dramaturgie 205ZADP1 Z 2 2ST
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 21 32
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty - skupina 2 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Povinně volitelné předměty - skupina 1 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 36
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 -6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT Bakalářskou prací
Diplomový seminář 1 (205DISP1) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ Bakalářskou prací
Diplomový seminář 2 (205DISP2) ZT Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ Bakalářskou prací
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPPRA) PZ Teorie a historie divadla (S205BTHD)
Divadelní projekt II (205DPPRB) PZ
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Úvod do scénografie II (205SCEPB) PZ
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Základy dramaturgie 1 (205ZADP1) ZT
Základy dramaturgie 2 (205ZADP2) ZT
Základy dramaturgie 3 (205ZADP3) ZT
Didaktika dramatické výchovy 1 (205DDVP1) ZT Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205BTDVPP)
Didaktika dramatické výchovy 2 (205DDVP2) ZT
Didaktika dramatické výchovy 3 (205DDVP3) PZ
Didaktika dramatické výchovy 4 (205DDVP4) ZT
Dramatizátorský seminář (205DRMSP) PZ
Kapitoly z teorie literatury 1 (205KAPP1) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KAPP2) ZT
Literatura pro děti a mládež 1 (205LITP1) ZT
Literatura pro děti a mládež 2 (205LITP2) ZT
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MDPP1) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MDPP2) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MDPP3) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MDPP4) PZ
Metodika přednesu (205METP) PZ
Pedagogika 1 (205PEDP1) ZT
Pedagogika 2 (205PEDP2) ZT
Pedagogika 3 (205PEDP3) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDIR1) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDIR2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDIR3) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSDP1) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSDP2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSDP3) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PPZP1) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 2 (205PPZP2) PZ
Praxe I - observační 1 (205POBP1) PZ
Praxe I - observační 2 (205POBP2) PZ
Psychologie a dramatická výchova 1 (205PSYP1) ZT
Psychologie a dramatická výchova 2 (205PSYP2) ZT
Psychologie a dramatická výchova 3 (205PSYP3) ZT
Reflektivní seminář k praxi 1 (205REFP1) PZ
Reflektivní seminář k praxi 2 (205REFP2) PZ
Úvod do studia dramatické výchovy (205UVDVP) ZT
Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla (205ZDVP) ZT