Povinně volitelné předměty - skupina 2

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
205DPMP Divadlo pro děti a mládež
 
česky Z 1 2ST Z 1 2ST Předmět není vypsán
205DVPPP Dramatickovýchovný projekt s dětmi a mládeží - tvorba programu
 
česky Z 3 20DS+10P Z 3 20DS+10P Předmět není vypsán
205DVDP Dramatická výchova s dospělými česky Z 1 2ST Z 1 2ST
205DVDPP Dramatická výchova s dospělými - tvorba programu
 
česky Z 3 20DS+10P Předmět není vypsán
205DIEP Dramatická výchova v Čechách
 
anglicky Z 2 2ST Z 2 2ST Předmět není vypsán
205DVFVP Dramatická výchova ve formálním vzdělávání
 
česky Z 1 2ST Z 1 2ST Předmět není vypsán
205DVVPP Dramatická výchova ve formálním vzdělávání - tvorba programu
 
česky Z 3 20DS+10P Předmět není vypsán
205IPP1 Inscenační práce s dětmi a mládeží 1 česky Z 2 10DS+30P
205IPP2 Inscenační práce s dětmi a mládeží 2
 
česky Z 2 10DS+30P Předmět není vypsán
205LPPDP Lektorská práce v profesionálním divadle česky Z 1 2ST Z 1 2ST
205LPPP Lektorská práce v profesionálním divadle - tvorba programu
 
česky Z 3 20DS+10P Předmět není vypsán