Dramatizátorský seminář

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DRMSP ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kateřina SCHWARZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRNEČKOVÁ, Kateřina SCHWARZOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět seznamuje studenty se základními možnostmi transformace literární předlohy do divadelního tvaru formou tvorby vlastních scénářů s inscenační představou pro konkrétní skupinu dětí či mladých lidí. Dále ukazuje možnosti dramaturgické práce s autorem vznikajícího scénáře (případně inscenace). Předmět zahrnuje též různá praktická cvičení z oblasti práce s textem a z oblasti tvůrčího psaní. Cílem kurzu je vybavit posluchače vlastní praktickou zkušeností se vznikem scénáře pro drobný divadelní tvar divadla hraného dětmi (dále DHD).

Dramatizátorský seminář úzce navazuje na kurz Základy dramaturgie 3. V případě potřeby může spolupracovat s kurzem Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, dramaturgické spolupráce v dramaturgické dvojici a zpracování vlastní dramatizace.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zkušeností s inscenační prací v jiných kurzech.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů