Praxe II - průběžná 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PPRP1 Z 1 17 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 8 až 13 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Praxe ve studiu dramatické výchovy je koncipována a realizována tak, aby tvořila součást učebního plánu všech ročníků studia. Předmět Praxe II má podobu systematické práce každého posluchače s vlastní skupinou – minimálně dvousemestrální.

Kontinuální a systematická práce s dětskou nebo středoškolskou skupinou může mít např. jednu z těchto podob:

apod.

Posluchači mají navíc možnost podle svého zájmu samostatně koncipovat a vést dramatickovýchovné dílny pro dětské recitátory nebo členy dětských divadelních souborů v rámci celostátních přehlídek a dílen Dětská scéna nebo v rámci krajských či jiných přehlídek a dílen dětského divadla nebo dětského přednesu - po dohodě s vedením KVD DAMU (v kterémkoli ročníku studia).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě systematického vedení vlastní skupiny dětí nebo mládeže.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů