Diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205KDIS1 Z 2 8SS česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav PROVAZNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav PROVAZNÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je připravit posluchače k volbě tématu magisterské diplomové práce a jejímu zpracování.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František a SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7 (brož.).

HUBÁČEK, Josef. Učebnice stylistiky: Vysokoškolská učebnice pro posluchače pedagogických fakult, studenty učitelství v 1.-4. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1987. 220 s.

SGALL, Petr a PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s. ISBN 80-246-0871-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři, referát o vybrané obhájené magisterské práci na KVD a rešerše prací o vybraném tématu nejen na KVD DAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů