Herecká tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205QHET1 zápočet 2 15 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 39 až 49 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení hereckých schopností a dovedností při tvorbě konkrétních jevištních tvarů.

Forma studia

Improvizování, podíl na tvorbě jevištního tvaru, práce na roli.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost pravdivého jednání v dialogu, v autorské práci či divadelní hře. Absolvování předmětu Herecká výchova.

Obsah kurzu

Volitelný předmět, navazující na Hereckou výchovu, prohlubuje herecké dovednosti posluchačů při práci na divadelním tvaru.

I. Budování a rozvíjení:

II. Rozvoj improvizace a cvičení podněcující vnímavost, fantazii, ale již i touhu sdělovat

III. Složitější komunikační cvičení.

IV. Samostatnost.

V. Jednání ve dvojici - dialog.

VI. Kolektivní práce - vzájemné hodnocení.

VII. Texty jako základ k rozehrávanému vyprávění.

VIII. Herecká improvizace.

IX. Práce na úryvcích z her či samostatná práce studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Přel. Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 248 s. Přel. z: The Shifting Point.

---. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Přel. Zoja Oubramová. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1996. Přel. z: To the Actor. 134 s. Edice Světové divadlo. ISBN 80-7008-054-X.

LUKAVSKÝ, Radovan. Být nebo nebýt: Monology o herectví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 248 s.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

STANISLAVSKIJ, vl. ALEXEJEV, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. Přel. Jaroslav Hulák. Praha: Athos, 1946. 464 s. Přel. z: Rabota akťjora nad soboj. Dněvnik uřenika [1938].

TAIROV, Alexandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Přel. Alena Morávková a Zdeňka Psůtková. Praha: AMU, Divadelní fakulta, ústav dramatické a scénické tvorby, 2005. 200 s. Disk, velká řada, sv. 1. Přel. z: ??????? ?????????. ??????, ??????, ????, ??????. ISBN 80-7331-035-X.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních a při práci na jevištním tvaru.

Poznámka

Pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů